Praktische informatie

Praktische informatie

De postcoderoosregeling wordt telkens voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid. De coöperatie krijgt van de belastingdienst een officieel besluit over het recht op teruggave van de energiebelasting.

Hoeveel certificaten?

De panelen zijn op 2 van de 11 daken van de VVE Groot Kattenburg gelegd: dus misschien op jouw dak. Maar dat maakt niet uit, want we leveren aan het net. De certificaten van het eerste project zijn uitverkocht. We zijn aan het denken hoe een nieuw project er uit gaat zien. Een certificaat staat voor 250 kWh groene energie per jaar. Koop niet meer certificaten dan je verbruikt. Als je meer koopt krijg je geen energiebelasting over dat deel terug.

Certificaten kopen, verkopen, meer en later, hoe duur?

Als je nu niet meedoet, kun je later altijd meedoen, als er dan certificaten beschikbaar zijn.

Als je nu een paar certificaten koopt kun je later altijd meer kopen, mits we die dan hebben.

Als je binnen de VVE Groot Kattenburg verhuist kun je je certificaten behouden.

Als je verhuist naar een woning buiten de VVE Groot Kattenburg moet je je certificaten verkopen.

Het verkopen van certficaten verloopt via (het bestuur van) ZOK. De waarde van de certificaten wordt bepaald met een restwaardetabel.

Eeen certificaat kostte in het eerste project €125. Bij een volgend project is (nog) niet duidelijk wat het gaat kosten. De terugverdientijd was ongeveer 4 jaar en het is onduidelijk hoe lang dat zal zijn bij een nieuw project. Vaak wordt een periode van 7 jaar aangenomen om de investering terug te verdienen.

Energiebelasting terugkrijgen

In de loop van nieuwe jaar krijgt de coöperatie de jaarrekening van de geleverde elektriciteit. Aan de hand daarvan wordt berekend hoeveel elektriciteit een certificaat heeft geleverd.

Als je bij Greenchoice, Engie, Qurrent of OM| Nieuwe Energie een contract hebt regelen wij dat je je energiebelasting terug krijgt.

Als je bij een andere leverancier een contract hebt zorgen wij ervoor dat op de website van ZonOpNederland in jouw account staat:

  • een verklaring (voucher) van de opgewekte elektriciteit
  • de verklaring van de belastingdienst over de postcoderoosregeling

Deze twee verklaringen moet je opsturen naar je leverancier.

Sommige energiebedrijven ondersteunen de postcoderoosregeling niet. Zie wat de leveranciers doen op: https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/

Milieu

Per certificaat wordt ca. 250 kWh groene energie per jaar opgewekt. Dit komt overeen met ongeveer 140 kg CO2 die niet wordt uitgestoten. Uiteraard komt er ook CO2 vrij bij de productie en transport van panelen. Deze wordt echter in ongeveer 4 jaar gecompenseerd door de vermeden uitstoot.

Meer informatie en weetjes over zonne-energie

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/hoe-werken-zonnepanelen/