Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Kan ik later alsnog deelnemen, als ik nu niet deelneem?

Ja. Afhankelijk van de animo zal telkens een of meerder daken (maximaal 4 daken) met zonnepanelen worden volgelegd. Op elk dak passen circa 200 panelen. Voor elk nieuw project zal de inschrijving opnieuw worden opengesteld. Zo kunnen nieuwe deelnemers toetreden en kunnen bestaande deelnemers op extra certificaten intekenen.

Voor hoeveel certificaten mag je meedoen?

In totaal verwachten we rond de 800 panelen te kunnen plaatsen, circa 200 per dak. Een certificaat staat voor 250 kWh groene energie per jaar opgewekt. Als u meerdere certificaten wilt, kunt u bekijken wat uw electriciteitsverbruik is (dus exclusief gas) en voor die hoeveelheid kunt u in certificaten investeren. Meer is niet zinvol, want daarover ontvangt u dan geen energiebelasting terug.

Als u een maximum aantal certificaten heeft aangegeven, kijken wij op basis van het totaal aantal inschrijvingen of dat haalbaar en redelijk is. We willen alle bewoners de kans geven om mee te doen en als de interesse overweldigend groot blijkt, kan het zijn dat sommige inschrijvers niet het in het gewenste maximale aantal certificaten kan investeren. Dus eerlijk delen is het devies hier.

Kun je later nog weer meer kopen?

Als nog niet alle daken bedekt zijn met zonnepanelen in de eerste ronde, dan gaan we gewoon door en kunnen we een tweede ronde starten en daarvoor weer geïnteresseerden gaan werven en dan kunt u ook dan instappen (op een later moment) of er dan nog een paar certificaten bij nemen.

Waar komen de panelen waarvan je een certificaat koopt?

Op 4 van de 11 daken van Groot Kattenburg worden zonnepanelen geplaatst. Het kan zijn dat je toevallig onder een van die 4 daken woont, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het maakt ook niet zoveel uit, want de opgewekte zonnestroom wordt aan het net geleverd.

Wat gebeurt er als de postcoderoosregeling stopt?

Vanaf het moment dat de regeling voor dit project ingaat en de Belastingdienst het goedkeurt, garandeert de overheid het recht op teruggave van de energiebelasting voor 15 jaar – ook als de postcoderoosregeling dan tussentijds wordt opgeheven.

Hoe zit dat nou met je energieleverancier?

Een aantal energieleveranciers ondersteunt de Postcoderoosregeling actief – dat wil zeggen dat zij achteraf actief de energiebelasting terugbetalen (in het volgende voorjaar). Qurrent, Greenchoice, Engie en OM|Nieuwe Energie ondersteunen de regeling actief. Bij een aantal andere energiebedrijven moet je zelf een en ander regelen (je krijgt van ons het bewijs hoeveel energie je hebt opgeleverd en dat moet je aan de leverancier sturen). Sommige energiebedrijven doen helemaal niet mee aan de postcoderegeling. Dus zodra u besluit mee te willen doen, is het belangrijk te checken bij welke leverancier u zit, wat voor een contract u heeft en hoe u het beste kunt overstappen. We kunnen u daarbij helpen.

Wat gebeurt er als u verhuist?

Als u bewoner blijft van Groot Kattenburg, kunt u gewoon lid blijven van de coöperatie Zon op Kattenburg. Als u buiten de VvE gaat wonen, kunt u (op dit moment) niet deelnemen. Dan kunt u uw certificaten verkopen aan een andere bewoner van de VvE. Hiervoor wordt een ‘restwaardetabel’ vastgesteld, die de investeringskosten en winst eerlijk verdeelt over de jaren. Meestal is er een wachtlijst bij ieder project van mensen die graag mee willen doen, of meer certificaten willen hebben. Als u eigenaar van de woning bent en deze verkoopt, kunt u de certificaten mee verkopen. Ook de volgende eigenaar heeft belang bij lagere woonlasten. Dit wordt via de coöperatie geregeld.

Kan ik mijn certificaten doorverkopen?

U kunt uw panelen aan de coöperatie verkopen. Zie vorige vraag en antwoord.

Hoe weet ik wat het gaat kosten en wat het mij gaat opleveren?

De kosten bedragen in het eerste project € 125,- per certificaat van 250 kWh. Voor het volgende project wordt de prijs opnieuw berekend. De kosten zijn dus afhankelijk van het aantal certificaten waarvoor u participeert. De opbrengsten zijn per certificaat de energiebelasting en de btw hierover. Dit zal van jaar tot jaar iets verschillen. Voor 2018 komt dit neer op ongeveer€ 30,- per certificaat.

Hoe lang duurt het voor ik mijn inleg terug heb?

De precieze kosten voor aanschaf van de installatie hangen af van de leverancier die we selecteren. Dan weten we hoeveel we moeten lenen om op een inleg van € 125,- te komen. We hebben van de gemeente een toezegging voor een lening uit het Duurzaamheidsfond. Daardoor is de terugverdientijd zo om en nabij de 4 jaar (zonder die lening zou dat 7.5 jaar zijn).

Hoe goed is dit voor het milieu?

Per certificaat wordt ca 250 kWh groene energie per jaar opgewekt. Dit komt overeen met ongeveer 140 kg CO2 die niet wordt uitgestoten. Uiteraard komt er ook CO2 vrij bij productie en transport van panelen. Deze wordt echter in ongeveer 4 jaar gecompenseerd door de vermeden uitstoot.

Hoe werkt dat nou eigenlijk, zo’n zonnepaneel?

Meer informatie en weetjes over Zonne-energie: https://www.milieucentraal.nl/energie- besparen/zonnepanelen/hoe-werken-zonnepanelen/