Zonnepanelen op Kattenburg

Zonnepanelen op Kattenburg

Je ziet ze niet maar ze liggen er wel!”

Mei 2019 zijn er 357 zonnepanelen geplaatst op twee daken van het complex Groot Kattenburg. Deelname aan dit project is voor de bewoners van de VVE Groot Kattenburg. Als er aandelen vrijkomen kun je alsnog meedoen, of als je al aandelen hebt kun je meer aandelen kopen. Heb je interesse, mail dan naar: bestuurzok@gmail.com

zonopkattenburg 034 webversie.jpg

Historie

De initiatiefgroep achter dit project bestond uit zowel kopers als huurders. Samen met ZonOpNederland zetten zij de schouders eronder om een project te realiseren op de daken van het complex. Jeanine Langbroek is een van die initiatiefnemers: “Het wordt hoog tijd dat we wat meer gaan doen aan duurzame energie opwek op onze eigen daken. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor de generaties na ons.”  De coöperatie ZonOpKattenburg heeft ongeveer 65 leden.  

zonopkattenburg 001 webversie.jpg

Mijn motivatie voor zonne-energie 
Samen met een groep mensen van ons wooncomplex Kattenburg ben ik bezig met het realiseren van zonnepanelen op het dak. De straat waarin wij wonen ligt aan een drukke verkeersweg in de binnenstad van Amsterdam. We maken ons daarom al langer bezorgd over de luchtvervuiling in onze woonomgeving en verdiepen ons niet alleen in de directe vervuiling door uitstoot van het verkeer, maar ook over luchtvervuiling die op andere manieren ontstaat. Iedere manier om de lucht schoner te krijgen is daarom welkom. En zonne-energie is schoon. Geen CO-2 uitstoot meer! Het vormt zo eveneens een – zij het kleine – schakel in het streven om de klimaatverandering te beteugelen. Deze milieuoverwegingen wegen voor mij heel zwaar, niet alleen vanwege de gezondheid van ons, de huidige bewoners in de directe omgeving, maar ook voor het welzijn van mijn kinderen en kleinkinderen, en breder ook, van toekomstige generaties in onze stad. Nu fossiele brandstof op zijn retour is/ zou moeten zijn, is het een goed moment om te zien wat wij als bewoners zelf kunnen doen. Ons wooncomplex heeft een groot oppervlakte aan platte daken; woningbouwvereniging De Key gaat akkoord met het plaatsen van panelen, en zo kunnen we aan de slag. We kiezen voor het model van een coöperatie. Dat is interessant, omdat iedere bewoner, koper of huurder, individueel kan kiezen of hij/zij deel wil nemen en wil investeren in 1 of meer zonnepanelen. Behalve voor de leefbaarheid van de woonomgeving is zo’n investering ook goed voor de portemonnee, want die investering wordt in de loop der jaren door de reductie van stroomkosten terugverdiend. Ik ben daarom enthousiast om dit plan op korte termijn te realiseren en merk dat er in het complex steeds meer mensen over nadenken om mee te gaan doen. 
Jeanine Langbroek,
Bewoonster Complex Groot-Kattenburg in Amsterdam

Kopers én huurders

Kattenburg is een van de grootste VvE’s van Nederland, met 375 appartementen, waarvan een fors deel huurder is van De Key. De Key ondersteunt het initiatief van de bewoners om gezamenlijk in coöperatief verband zonnepanelen op de daken te leggen.  

IMG_1083.jpg

Energie en zonnepanelen 

In het project ZonOpKattenburg maken we gebruik van de zogeheten Postcoderoos Regeling. We gebruiken de zonnestroom niet direct zelf maar leveren deze terug aan het net. In ruil daarvoor krijgen de deelnemers gedurende 15 jaar (een deel van) hun energiebelasting terug over de door hen opgewekte zonnestroom. Op deze manier is de investering in de zonnepanelen in een aantal jaren terugverdiend, en daarna profiteert de deelnemer nog jaren van lagere woonlasten.