Contact en Info

Contact en Info

Het bestuur van de coöperatie ZonopKattenburg bestaat uit:

  • Sylvia Breukers, voorzitter
  • Tim Bulters, secretaris
  • Gerard Klamer, penningmeester

We zijn altijd bereikbaar via: bestuurzok@gmail.com

Account ZonopKattenburg

Als je lid bent van de coöperatie ZonOpKattenburg staat je account ook op de website van ZonMonitor.nl: https://www.zonmonitor.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/ . Dat is de opvolger van ZonopNederland, waar we deel van uit maakten.

Stand van zaken nieuw project

Het VVE-bestuur en de ALV van VVE-Groot Kattenburg zijn positief over een nieuw project. We gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. We gaan met Doen en ZonOpAlleDaken een vooronderzoek doen en overleggen daarna met de VVE of en zo ja wat er vervolgens uitgevoerd gaat worden.

Het wordt een project voor de buurt, met als een van de opties dat de opbrengsten te goede komen aan bewoners die weinig/geen geld hebben om op een andere manier deel te nemen aan de energietransitie.

Privacybeleid