Contact en Info

Contact en Info

Het bestuur van de coöperatie ZonopKattenburg bestaat uit:

  • Simone Boskemper, voorzitter
  • Sylvia Breukers, secretaris
  • Gerard Klamer, penningmeester.

We zijn altijd bereikbaar via: bestuurzok@gmail.com

Account ZonopKattenburg

Als je lid bent van de coöperatie ZonOpKattenburg staat je account op de website van ZonopNederland.nl: https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/

Stand van zaken nieuw project

Door het Corona-virus ligt het nieuwe project stil.

Het VVE-bestuur van Groot Kattenburg is positief over een nieuw project, waarin we weer 2 daken willen gaan vol leggen.

Misschien wordt het mogelijk  dat niet alleen bewoners van Groot Kattenburg kunnen deelnemen, maar ook andere bewoners van Kattenburg of de Oostelijke Eilanden.