Postcoderoosregeling

Postcoderoosregeling

Algemeen

De postcoderoosregeling was van toepassing voor aaneengesloten postcodes en bewoners binnen de ‘roos’ konden in principe meedoen. De regeling wordt niet nieuw meer gehanteerd. Voor de bestaande projecten blijft de regeling van toepassing.

Bij de postcoderoos koopt een deelnemer een of meer certificaten (soort aandelen) bij de coöperatie ZonOpKattenburg (ZOK). De panelen leveren de stroom aan het net en daarvoor geeft het energiebedrijf een vergoeding. Deze vergoeding wordt gebruikt voor onderhoud, verzekering en voor de afbetaling van de lening die nodig is voor de aanschaf van de panelen.

De deelnemer krijgt van de meeste energiebedrijven de energiebelasting terug die hij heeft betaald (maar niet meer dan hij heeft opgewekt en niet meer dan hij heeft betaald).

Een aantal energiebedrijven (Greenchoice, Engie, Qurrent en OM | Nieuwe Energie) geeft per jaar per deelnemer een margevergoeding aan de coöperatie. Deze vergoeding is ruim €45.

Een aantal energiebedrijven doet niet mee aan de postcoderoosregeling.

Meer informatie over de postcoderoosregeling: https://energiesamen.nu/pagina/81/postcoderoosregeling-pcr

Specifiek ZOK

Voor het eerste project is met de VVE Groot Kattenburg afgesproken dat alleen de bewoners van Groot Kattenburg mogen deelnemen (huurders van DeKey en eigenaren). De postcoderoos wordt dus ingeperkt. Voor dit project is een lening van de gemeente gekregen uit het Duurzaamheidsfonds. Gevolg daarvan was dat de prijs van een certificaat €125 was en de terugverdientijd ongeveer 4 jaar.