Postcoderoosregeling

Postcoderoosregeling

De Postcoderoosregeling voor zonnepanelen op Kattenburg

De Postcoderoosregeling is van toepassing voor aaneengesloten postcodes en bewoners binnen de ‘roos’ kunnen in principe meedoen. Voor het project Zon op Kattenburg nodigen we alleen de bewoners van Groot Kattenburg (huurders van woningbouwcorporatie DeKey en eigenaren van de VVe Groot Kattenburg). Dit is ook afgesproken tijdens de ALV van de VVE Groot Kattenburg omdat de panelen immers op hun daken komen. Dat betekent dat we de postcoderoos dus wat inperken. Dit heeft de VVE Groot Kattenburg besloten. De tekening hieronder laat zien op welke 4 van de 11 daken zonnepanelen geplaatst worden (het maakt niet uit onder welk dak u woont om mee te kunnen doen).

Als u lid wordt van energiecooperatie Zon op Kattenburg (ZOK) kunt u een of meerdere aandelen kopen. Elk aandeel staat voor een zonnepaneel. De zonnepanelen leveren de stroom aan het ernergiebedrijf waar ZOK is aangesloten. ZOK krijgt hiervoor een vergoeding per paneel. Daarmee worden de kosten betaalt van ZOK en de rente en aflossing van de lening van de gemeente om de zonnepanelen te financieren. U betaalt eenmalig € 125 per aandeel.

U ontvangt van uw energiebedrijf de energiebelasting terug die u heeft betaald over de geleverde elektriciteit (maar niet meer dan u heeft opgewekt en ook niet meer dan u heeft betaald). Deze energiebelastingvrijstelling is gegarandeerd voor 15 jaar. Dit komt anno 2018 neer op circa € 30,- voor een certificaat van 250 kWh. De investering in de zonnepanelen verdient u op deze manier in ongeveer 4 jaar terug. Zie ook de figuur hieronder.

De coöperatie heeft inkomsten (stroomverkoop, margevergoedingen en/of ‘contributie’). De coöperatie ZOK heeft echter ook kosten: administratie, aansluiting elektriciteitsnet, bankkosten, verzekering, rente en aflossing en reservering voor toekomstige kosten. Deze kosten zijn ongeveer even hoog als de inkomsten. ZOK zal daarom meestal geen uitkering (kunnen) doen aan de leden.

Het is belangrijk te melden dat niet alle energieleveranciers de Postcoderoosregeling ondersteunen dus om gebruik ervan te kunnen maken moet u misschien wel overstappen. De leveranciers die de Postcoderoosregeling ondersteunen zijn Greenchoice, Qurrent, Engie en Samen Om (voorheen: DE Unie). Zij geven voor iedere klant/lid ook een margevergoeding van € 35,-. Daarnaast zijn er afspraken met Eneco en (binnenkort) NUON. Deze twee leveren echter geen extra margevergoeding op.

Meer over de Postcoderoosregeling: http://www.postcoderoosregeling.nl/