Postcoderoosregeling

Postcoderoosregeling

De Postcoderoosregeling voor zonnepanelen op Kattenburg

De Postcoderoosregeling is van toepassing voor aaneengesloten postcodes en bewoners binnen de ‘roos’ kunnen in principe meedoen. Voor het eerste project Zon op Kattenburg zijn alleen de bewoners van de VVE Groot Kattenburg uitgenodigd (huurders van woningbouwcorporatie DeKey en eigenaren van de VVe Groot Kattenburg). Dit is afgesproken tijdens de ALV van de VVE Groot Kattenburg (de panelen komen op hun daken, waarvan we er vier mogen gebruiken). Dat betekent dat we de postcoderoos dus wat inperken.

Bij de postcoderoos projecten koop je een of meerdere certificaten (soort aandelen) bij de energiecoöperatie (bij ons dus: Zon op Kattenburg (ZOK)). De zonnepanelen leveren de stroom aan het ernergiebedrijf VandeBron, waarmee ZOK een contract heeft gesloten. ZOK krijgt een vergoeding voor de geleverde energie. Daarmee worden de kosten betaald van ZOK en de rente en aflossing van de lening van de gemeente om de zonnepanelen te financieren. In het eerste project betaalde je eenmalig € 125 per certificaat. Bij een volgend project kan dat anders zijn.

U ontvangt van uw energiebedrijf de energiebelasting terug die u heeft betaald over de geleverde elektriciteit (maar niet meer dan u heeft opgewekt en ook niet meer dan u heeft betaald). Deze energiebelastingvrijstelling is gegarandeerd voor 15 jaar. Dit komt anno 2018 neer op circa € 30,- voor een certificaat van 250 kWh. De investering in de zonnepanelen verdient u op deze manier in ongeveer 4 jaar terug.

De coöperatie heeft inkomsten (stroomverkoop, margevergoedingen {zie hieronder} en/of ‘contributie’). De coöperatie ZOK heeft echter ook kosten: administratie, aansluiting elektriciteitsnet, bankkosten, verzekering, rente en aflossing en reservering voor toekomstige kosten. Deze kosten zijn ongeveer even hoog als de inkomsten. ZOK zal daarom meestal geen uitkering (kunnen) doen aan de leden.

Het is belangrijk te melden dat niet alle energieleveranciers de Postcoderoosregeling ondersteunen. Om optimaal gebruik te maken van de Postcoderoosregeling moet u misschien wel overstappen. De leveranciers die de Postcoderoosregeling ondersteunen zijn Greenchoice, Qurrent, Engie en Om | Nieuwe Energie. Zij geven voor iedere klant/lid ook een margevergoeding van € 35,-.

Meer over de Postcoderoosregeling: http://www.postcoderoosregeling.nl/